Hanna Dimbodius, leg psykolog | PTSD, Kris, Sorg, Trauma
 
 
kris_trauma_psykologi.png
 
ptsd_utbildning_handledning_krisstöd.png
 
 
 

KRITRA sprider kunskap om traumatiseringens psykologiska mekanismer och hur vårdgivare och personal kan förstå, stödja och behandla drabbade.

Hanna Dimbodius är leg psykolog med kris, sorg och trauma som arbetsområde och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som specialitet. Hon är en av två svenska psykologer certifierade att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD. PE är en traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering; den behandlingsform för PTSD som utgör Socialstyrelsens rekommendation.

Hör gärna av dig via dimbodius@ptsd.se eller kontaktformuläret nedan.
 

 
line_shadow_1124.png

Anmälningar välkomnas till:

CERTIFIERING, PE-TERAPEUT
- för dig som deltagit i 4-dagarsworkshopen i PE
Vidareutbildning till certifierad PE-terapeut med certifikat från The Center for The Treatment and Study of Anxiety (CTSA) vid University of Philadelphia. Utbildningen sker genom filmad handledning på två på varandra följande patienter med tio handledningstillfällen per patient. Upplägget innebär ett unikt tillfälle till lärande i både metod och terapeutisk förhållningssätt och ger, tillsammans med minst fem avslutade PE-behandlingar, behörighet till vidareutbildning till PE handledare och PE trainer. Som certifierad PE-terapeut kan du anmäla dig till terapeutregistret på CTSA:s hemsida.

Utbildningsstart sker löpande, kontakta dimbodius@ptsd.se med din anmälan.

Utbildningar / Workshops

KRITRAs utbildningar/workshops är tydligt anpassade till deltagarnas yrkesroller, mål och förkunskaper. En orienterande halvdag i storgrupp om möten med traumatiserade ungdomar inom vård, skola eller omsorg, fyra heldagar för blivande PTSD-behandlare inom psykiatrin eller en workshop för mellanchefer på ett speditionsföretag om det första dygnet efter en allvarlig olycka. Utgå gärna från de övergripande exemplen nedan och hör av dig med tankar och önskemål.


Akut krisstöd

För att minimera risken för traumatisering vid alltifrån olyckor, rån och övergrepp till terrordåd och katastrofer behöver drabbade individers bemästrande av situationen snabbast möjligt stödjas. Med lång erfarenhet av krisstöd stöttar KRITRA direkt inblandade, leder ev. insatser samt lotsar chefer och personalansvariga genom de kritiska första dygnen.Handledning

Som Västsveriges enda psykolog certifierad att utbilda och handleda Prolonged Exposure Therapy för PTSD, utbildar och handleder KRITRAs Hanna Dimbodius läkare, psykologer och psykoterapeuter (lägst steg 1) som själva vill ställa diagnoser och behandla PTSD.


Konsultation

KRITRA erbjuder stöd till företag och organisationer som, i olika skepnader, möter kris- och traumarelaterade utmaningar. Transportföretag, butikskedjor, resebyråer, medieföretag, privata vårdgivare, hjälporganisationer m.m.

Psykoterapi

Individer i akut kris eller med bestående besvär efter allvarlig händelse välkomnas till psykoterapi i KRITRAs mottagning på Ångpannegatan 4, snett mittemot Emmaus second hand-butik på Backaplan i Göteborg. Har du upplevt långvarig, livshotande utsatthet eller fallit offer för eller bevittnat våldtäkt, tortyr, olycka, överfall, terrorattentat, naturkatastrof eller annan allvarlig händelse? Hör gärna av dig via formuläret längre ner, under Mottagning/Behandling.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta KRITRA och Hanna Dimbodius med såväl förfrågningar som funderingar. (Gäller det psykoterapi hittar du ett särskilt formulär för det längre ner, under Mottagning/Behandling.) Har du eller din verksamhet kris- sorg- eller traumarelaterade behov men ingen färdig plan för hur de ska hanteras, tveka inte att höra av dig så slår vi våra kloka huvuden ihop. Använd formuläret nedan eller mejla mig direkt på dimbodius@ptsd.se

 
posttraumatiskt_stressyndrom_linje.png

UTBILDNINGAR / WORKSHOPS

ptsd_traumatiserade.png

MÖTE MED TRAUMATISERADE

ATT FÖRSTÅ OCH STÖTTA ÖVERLEVARE

Interaktion med människor som upplevt svåra händelser innebär stora utmaningar. Hur hanterar vi misstanken om att någon traumatiserats? Vad är egentligen skillnaden på trauma och traumatisering och måste en ev. traumatisering prioriteras, eller finns det annat att göra för att underlätta för såväl drabbade som personal? Med hjälp av fakta, nya infallsvinklar och konkreta metoder undviker vi låsningar, maktlöshet och svartvita förhållningsätt och återvinner tilliten till den kunskap och förmåga vi redan besitter.

diagnosticera_ptsd.png

DIAGNOS: PTSD

ATT BEDÖMA OCH DIAGNOSTICERA PTSD

Var går gränsen mellan traumatiserad och PTSD? Hur säkerställer vi att det inte handlar om ADHD, depression, schizofreni eller någon annan stressrelaterad diagnos? Och hur hanteras ev. samsjuklighet? Vi fördjupar oss i kriterier och diskuterar de teoretiska överväganden som format PTSD-diagnosen i dess nuvarande form (DSM-V) samt reder ut begreppet Komplex PTSD. I en praktisk del lär vi oss bemästra bedömningsinstrument såsom självskattningsformulär och strukturerad intervju. En utbildning för läkare, psykologer och psykoterapeuter (lägst steg 1) som vill fullt ut förstå och tryggt ställa korrekta PTSD-diagnoser.

transparent_100_5.png
ptsd_psykologisk_första_hjälp.png

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP

AKUT STÖD EFTER ALLVARLIGA HÄNDELSER

En människa utsatt för en katastrof,  en olycka, en terrorattack eller ett övergrepp löper risk att till följd av händelsen utveckla psykiska besvär. Manualen Psykologisk Första Hjälp är utformad, enligt gällande evidens, för att genom omedelbara insatser höja drabbade individers förmåga att förstå och psykiskt bemästra situationen samt därmed också minska risken för efterföljande traumatisering. Vi går igenom stegen, genomför övningar och diskuterar hur en beredskap bäst organiseras för att när behovet uppstår kunna leverera snabbt och effektivt krisstöd.

ptsd_prolonged_exposure.png

PROLONGED EXPOSURE FÖR PTSD

MANUALBASERAD KBT-BEHANDLING AV PTSD

Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE) har högst evidens av tillgängliga behandlingsmetoder för PTSD. Hela 80-90 procent av patienterna uppfyller efter behandling inte längre diagnoskriterierna. Metoden är effektiv inom såväl primärvård som psykiatri och dessutom lätt att lära in och utföra för nya behandlare som snabbt uppnår goda behandlingsresultat. En utbildning för psykologer och psykoterapeuter (lägst steg 1) som vill erbjuda PE-behandling.

 
posttraumatiskt_stressyndrom_linje.png

MOTTAGNING / BEHANDLING

Beata Himmelmann

Beata Himmelmann

Våra psykologer

KRITRAs psykologer Hanna Dimbodius, Anna Eldebo och Beata Himmelmann erbjuder evidensbaserad behandling av traumarelaterad problematik. Välkommen att höra av dig med en förfrågan via formuläret.

Priser

Inledande bedömningssamtal kostar 1100 SEK och brukar ta ungefär 60 min. Därefter är priset 1100 SEK per enkelsession (45 min) och 1900 SEK per dubbelsession (90 min).

Här finns vi

KRITRAs mottagning på Ångpannegatan 4, snett mittemot Emmaus second hand-butik på Backaplan, når du via en kort promenad från Hjalmar Brantingsplatsen eller en ännu kortare promenad från Swedenborgsplatsen som bl.a. trafikeras av buss 17.

BEHANDLINGSFÖRFRÅGAN

posttraumatiskt_stressyndrom_linje.png
posttraumatiskt_stressyndrom_linje.png

KRITRA Kris- och Traumapsykologi Aktiebolag
Ångpannegatan 4, 417 05 Göteborg
dimbodius@ptsd.se

 
bg_test_26.jpg